Remedial Teaching & Studiecoaching

JADE geeft remedial teaching aan kinderen op de basisschool en studiecoaching aan jongeren op het voortgezet onderwijs

Remedial Teaching & Studiecoaching

Wanneer je kind problemen ervaart met lezen, spellen of begrijpend lezen is het fijn om te weten dat er door middel van remedial teaching gewerkt kan worden aan het wegwerken van de achterstanden. Je kind leert efficiëntere strategieën om met de leerproblemen om te gaan. Voor middelbare scholieren is individuele studiecoaching een handig hulpmiddel om te leren hoe efficiënter te leren.

Intelligentieonderzoek deventer

Inhoud van de remedial teaching/studiecoaching

De inhoud van de remedial teaching en studiecoaching is afhankelijk van de hulpvraag.

Behandelplan

Aan het begin van de remedial teaching en studiecoaching wordt in overleg met de ouders en de leerkracht/intern begeleider/mentor een behandelplan opgesteld. Hierin staan de doelen beschreven waaraan gewerkt zal worden. Tevens wordt vermeld op welke manier er aan deze doelen gewerkt wordt en hoe de taken verdeeld worden.

Contactopbouw

Omdat het belangrijk is dat er een goede band ontstaat tussen het kind en de behandelaar wordt er veel aandacht besteed aan de contactopbouw. Hiervoor worden spelletjes,  gesprekken en creatieve werkvormen ingezet.

Praktijk JADE maakt in de remedial teaching gebruik van behandelmethodieken die bewezen effectief (‘evidence based’) zijn.

Duur

 • Behandelingen vinden over het algemeen wekelijks op een vast moment plaats en duren 45 minuten. Per behandeling wordt 15 minuten voorbereidings- en verwerkingstijd in rekening gebracht. Hierin wordt de verslaglegging van de behandeling gedaan en contact met de ouders en met de school onderhouden. Voor extra werkzaamheden worden aanvullende kosten gerekend op basis van het uurtarief.
 • De duur van een behandeltraject is onder andere afhankelijk van de grootte van de achterstanden bij aanvang van de behandeling, de mate van dyslexie, het geheugen en eventuele bijkomende gedrags- of sociaal-emotionele problemen. De meeste kinderen zijn een jaar tot anderhalf jaar in behandeling om hun lees- en spellingachterstanden weg te werken.

Kosten

 • De kosten voor remedial teaching en studiecoaching bedragen €65,- per behandeling. Een behandeling bestaat uit 45 minuten contacttijd en 15 minuten voor de voorbereiding, verslaglegging en het onderhouden van contact met de ouders en de school.

Aanmelden

 • Wil je jouw kind aanmelden voor remedial teaching of studiecoaching? Mail dan naar hilde@praktijkjade-deventer.nl. Er wordt getracht binnen enkele werkdagen contact met je op te nemen om de aanmelding te bespreken. Telefonisch aanmelden is ook mogelijk op telefoonnummer 06 – 44 29 30 28. We kunnen dan direct een afspraak maken voor een intakegesprek.
 • Indien onduidelijk is waar de leerproblemen vandaan komen, zal meestal geadviseerd worden eerst (aanvullend) psychodiagnostisch onderzoek te laten uitvoeren. Ligt er een recent en volledig onderzoeksverslag waarin de leerproblemen nader zijn onderzocht, dan is het in veel gevallen wel mogelijk direct te starten met een behandeling. Er wordt dan tijdens de eerste behandelingen een niveaubepaling gedaan om het lees- spelling of rekenniveau aan het begin van de behandeling te bepalen.
 • Indien je eerst met mij wilt kennismaken, kunnen we een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek duurt maximaal 30 minuten en vindt plaats bij JADE. Er zijn geen kosten aan verbonden. Besluit je jouw kind daarna aan te melden voor behandeling, dan maken we een afspraak voor de eerste behandeling.

Voor Wie?

JADE geeft remedial teaching aan kinderen op de basisschool en studiecoaching aan jongeren op het voortgezet onderwijs.

Praktische informatie

 • Indien je kind nieuw is in de praktijk, wordt gestart met een intakegesprek. Hierin wordt ingegaan op jullie hulpvraag. Ook wordt de ontwikkeling van je kind van de zwangerschap tot nu besproken. Dit gesprek duurt één à anderhalf uur. In principe vindt dit gesprek alleen met (één van de) ouders plaats. Bij jongeren vanaf 14 jaar wordt een gesprek vaak wel met de jongere (erbij) gevoerd. Indien ouders dit wensen, kan ook de leerkracht/intern begeleider/mentor bij het intakegesprek aanwezig zijn.
 • Aan het begin van de behandeling worden een behandelplan en een behandelovereenkomst opgesteld.
 • Er wordt vanuit gegaan dat er naast de behandeling vier keer per week 20-30 minuten thuis en/of op school geoefend wordt. Daarom is het wenselijk dat één van de ouders altijd aanwezig is bij de behandeling, zodat je weet hoe de leerstof aangeboden wordt en zodat aanwijzingen gegeven kunnen worden voor de ondersteuning van je kind. Bij studiecoaching hoeven de ouders niet aanwezig te zijn.
 • Bij de remedial teaching wordt elke 12 weken een voortgangsonderzoek gedaan, waarbij gekeken wordt wat het kind in de afgelopen behandelperiode heeft bijgeleerd. Hiervan wordt een verslag gemaakt. In dit verslag wordt ook het behandelplan voor de volgende behandelperiode opgenomen.
 • In overleg met de ouder(s) wordt de behandeling zoveel mogelijk in samenwerking metde leerkracht/mentor uitgevoerd.
 • De behandelingen vinden in principe plaats in de praktijk van JADE. Behandeling op school is mogelijk indien er minimaal 3 kinderen van dezelfde school in behandeling zijn en dit organisatorisch te regelen is.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Orthopedagogische Praktijk Jade en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

U bent succesvol ingeschreven!

Hulp nodig?