'Talentvaardig Begeleidingstraject'

Laat kinderen beter in hun vel zitten, staande houden in de maatschappij en helpt doelen te behalen

Talentvaardig Begeleidingstraject

Niet alle hoogbegaafde kinderen laten hun talenten zien op school. Naast een uitdagende en stimulerende omgeving zijn interne factoren als motivatie, faalangst, taakgerichtheid/concentratie, doorzettingsvermogen, stressgevoeligheid en het gebruik van goede werk- en leerstrategieën erg belangrijk om de talenten tot uiting te laten komen. Wanneer problemen ervaren worden op één of meer van deze gebieden kan een TalentVaardig begeleidingstraject uitkomst bieden. Na een TalentVaardigtraject blijken kinderen beter in hun vel te zitten, zich beter staande te kunnen houden in de maatschappij en beter in staat hun doelen te bereiken.

Intelligentieonderzoek deventer

Wat is TalentVaardig?

  • TalentVaardig is een methode die onderzoekt op welke gebieden de uitdaging van getalenteerde kinderen ligt en helpt om de meest gesignaleerde en voorkomende uitdagingen bij hoogbegaafdheid aan te gaan. Denk aan faalangst, onderpresteren, hooggevoeligheid, motivatieproblemen, doorzettingsvermogen en ‘leren leren’. Hierbij staat de ontwikkeling van specifieke executieve functies centraal, zodat het kind zelf vaardiger wordt en de eigen talenten beter kan benutten.
  • In de begeleiding wordt sterk rekening gehouden met de bijzondere karaktereigenschappen en leervaardigheden van hoogbegaafde kinderen. Daarnaast is de coachende rol die de begeleider aanneemt, afgestemd op de specifieke begeleidingsbehoeften van het hoogbegaafde kind, zodat de kans op succes vele malen groter is. In de begeleiding wordt gebruik gemaakt van werkvormen die aansluiten bij je kind: spel, gesprekken, oefeningen, verhalen, creatieve en lichaamsgerichte werkvormen (mindfulness, ontspanningsoefeningen).
  • De methode is tevens bruikbaar om effectieve handelingsplannen binnen een plusklas of Leonardo-onderwijs op te stellen.

Duur van de begeleiding

Een traject duurt meestal 5-10 sessies van een uur, verspreid over enkele maanden.

Kosten

De kosten bedragen €75,- per sessie. Een behandeling bestaat uit 60 minuten contacttijd en 15 minuten voor de voorbereiding, verslaglegging en het onderhouden van contact met de ouders en de school.

Aanmelden

  • Wil je jouw kind aanmelden voor een TalentVaardig begeleidingstraject? Vul dan het aanmeldingsformulier op de website in of mail naar meike@praktijkjade-deventer.nl. Nadat je het aanmeldingsformulier verzonden hebt, wordt er binnen enkele werkdagen contact met je opgenomen om de aanmelding te bespreken. Telefonisch aanmelden is ook mogelijk op telefoonnummer 06-402 56 875. We kunnen dan direct een afspraak maken voor een intakegesprek.
  • Wil je eerst met mij kennismaken, dan kunnen we een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek duurt maximaal 30 minuten en vindt plaats bij JADE. Er zijn geen kosten aan verbonden. Besluit je jouw kind daarna aan te melden voor begeleiding, dan maken we een afspraak voor een intakegesprek.
  • Indien JADE psychodiagnostisch onderzoek noodzakelijk acht, wordt meestal geadviseerd dit eerst te laten uitvoeren. Ligt er een recent onderzoeksverslag waarin de problemen nader zijn onderzocht, dan kan na het intakegesprek gestart worden met de begeleiding.

Voor Wie?

Een TalentVaardigtraject is geschikt voor hoogbegaafde kinderen die moeite hebben om met taken te beginnen, flexibel met situaties om te gaan, efficiënte leerstrategieën te gebruiken, impulsen te stoppen of de aandacht te houden bij taken. Ook getalenteerde kinderen die problemen met plannen en organiseren, doorzetten bij moeilijkheden, onthouden en het beheersen van emoties kunnen veel aan een TalentVaardigtraject hebben.

Praktische informatie

  • We starten met een intakegesprek wordt ingegaan op jullie hulpvraag. Ook wordt de ontwikkeling van je kind van de zwangerschap tot nu besproken. Dit gesprek duurt één à anderhalf uur. In principe vindt dit gesprek alleen met (één van de) ouders plaats. Bij jongeren vanaf 14 jaar wordt een gesprek vaak wel met de jongere (erbij) gevoerd. Indien ouders dit wensen, kan ook de leerkracht/intern begeleider/mentor bij het intakegesprek aanwezig zijn. Een observatie in de klas en/of thuissituatie maakt onderdeel uit van het traject.
  • Het begeleidingstraject vindt plaats in de praktijk van JADE in Deventer.

 

Onderzoek Aanvragen

Wilt u een onderzoek aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier in.

Kennis Maken?

Wil je eerst kennismaken of met mij van gedachten wisselen? Maak dan een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Orthopedagogische Praktijk Jade en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

You have Successfully Subscribed!