Werkgeheugentraining Jungle Memory

Orthopedagogische Praktijk JADE helpt met het verbeteren van het werkgeheugen

Jungle Memory Werkgeheugentraining

Een zwak werkgeheugen uit zich in het moeizaam opvolgen van lange of ingewikkelde instructies, afgeleid en dromerig zijn, vergeetachtigheid, moeite hebben met plannen en organiseren en met verwerken van grote hoeveelheden informatie. Het werkgeheugen is de mogelijkheid

om informatie voor een korte tijd vast te houden en deze vervolgens te gebruiken in ons denkproces. Het werkgeheugen blijkt één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn. Werkgeheugenproblemen hebben dan ook een grote impact op het leren. Het werkgeheugen is te trainen. Uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat training van het werkgeheugen een positief effect heeft op het kunnen volgen van instructies, richten van de aandacht en het oplossen van problemen bij zowel taal als rekenen.

Intelligentieonderzoek deventer

Wat is de Jungle Memory Werkgeheugentraining?

De Jungle Memory Werkgeheugentraining is een computerprogramma waarbij kinderen zelfstandig hun werkgeheugen kunnen trainen. Zij worden daarbij aan de zijlijn bijgestaan door een persoonlijke coach, die via internet de verrichtingen van het kind kan volgen en deze met kind en ouder bespreekt.

Het werkgeheugen wordt getraind aan de hand van taken die relevant zijn voor school (vergroting van de visuele verwerkingssnelheid, letterherkenning, woordherkenning, rekenvaardigheden). Bijkomend voordeel is dan ook vaak dat er betere resultaten op Spelling, Rekenvaardigheden, Tekstbegrip, IQ-score en verbeteringen in scores m.b.t. het CITO leerlingvolgsysteem gezien worden. 

Het effect van de training is aangetoond in gecontroleerde studies bij leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs. Doordat in de training gewerkt wordt aan de hand van dubbeltaken en met behulp van oefeningen die relevant zijn voor het leren, zijn de effecten op leerprestaties direct na de training zichtbaar. Uit onderzoek blijkt dat deze effecten 8 maanden later nog steeds aanwezig zijn.

Duur

  • De training duurt 8 weken lang. Het kind oefent 4 dagen in de week, ongeveer 10 – 20 minuten per dag.
  • Na de training is nog een booster van 6 weken mogelijk.

Kosten

De training kost €300,- inclusief wekelijks telefonische coaching van een half uur.

Voor de coachingssessies wordt €60,- per sessie van 45 minuten berekend.

Informatie en aanmelden

Mail voor meer informatie en aanmeldingen naar meike@praktijkjade-deventer.nl of bel 06- 402 56 875.

Voor Wie?

De Jungle Memory Werkgeheugentraining is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar die werkgeheugenproblemen ervaren. De training is een aanvullende interventie voor kinderen met concentratie- en leerproblemen.

Praktische informatie

  • Bij de aanmelding wordt nagegaan of het zinvol is de werkgeheugentraining op te starten. Wordt er voor de werkgeheugentraining gekozen, dan maken we een afspraak voor een intakegesprek.
  • Tijdens het intakegesprek wordt ingegaan op de hulpvraag en op de gesignaleerde problemen.
  • Vaak zal de ouders (en de leerkracht) gevraagd worden een aantal vragenlijsten in te vullen.
  • In sommige gevallen worden enkele tests afgenomen bij je kind. Dit onderzoek is niet gericht op het stellen van een diagnose, maar is gericht op beantwoording van de vraag hoe de problemen op te lossen.
  • Vaak worden er naast de training van het kind, ook adviezen aan de ouders of school gegeven.
  • Je kind oefent thuis (of indien mogelijk op school) op een computer. Via een server volg en ondersteun ik de training.
  • Tijdens de trainingsperiode is er wekelijks contact. Indien gewenst kan gekozen worden voor aanvullende coaching. Je kind komt dan één keer per week naar de praktijk en oefent samen met mij. Hierbij kan extra aandacht besteed worden aan geheugentechnieken.
  • Enkele weken nadat de training is afgerond, wordt de behandeling geëvalueerd, ook weer aan de hand van vragenlijsten en eventueel tests. Besproken wordt wat u kunt doen om de resultaten vast te houden. We ronden de behandeling af en u ontvangt een verslag van de behandeling. Daarna kan je kind kosteloos nog een aantal sessies doen. Bij deze Vervolg Training kan er ook ondersteuning geboden worden.

 

Onderzoek Aanvragen

Wilt u een onderzoek aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier in.

Kennis Maken?

Wil je eerst kennismaken of met mij van gedachten wisselen? Maak dan een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Orthopedagogische Praktijk Jade en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

U bent succesvol ingeschreven!

Hulp nodig?