Behandeling

Hoe ziet een behandeling eruit?

JADE biedt verschillende vormen van begeleiding en behandeling: van praten en doen naar (onbewust) ervaren. Ten alle tijden wordt uitgegaan van het positieve, van wat al wél goed gaat en wat jij en/of je kind wil leren. Er wordt aangesloten bij jullie kwaliteiten en sterke kanten. We onderzoeken wat maakt dat bepaalde situaties goed verlopen en proberen deze verder uit te bouwen. Soms krijgen jullie oefeningen mee naar huis.

Behandeling kan ook meer lichaamsgericht en/of nonverbaal zijn. Het mooie hiervan is dat we meer naar de kern gaan, naar het primaire verhaal (hetgeen onder de oppervlakte ligt en waar wellicht nog geen woorden voor zijn of waar je je nog niet bewust van bent). Te denken valt aan methodieken die aandacht hebben voor gedachten, gevoelens, maar ook visualisaties, ademhalingsoefeningen, tekeningen, oogvolgbewegingen voor het verminderen van ongewenste stemmingen en/of oefeningen om primaire reflexen te integreren. Veelal werken we met een combinatie van behandelvormen.

Een aantal behandelingen toegelicht

Reflexintegratie

Motorische problemen, leerproblemen, schrikkerig of angstig zijn, controlebehoeftig, snel boos, gevoelig voor zintuiglijke prikkels... Allemaal kenmerken die kunnen wijzen op nog aanwezige primaire reflexen.

Analytische tekentherapie

Analytische Teken Therapie (ATT), ook wel tekenanalyse genoemd, is een individuele inzichtgevende therapie, geschikt voor zowel kinderen als volwassenen.  

Orthopedagogische behandeling kind

Een laagdrempelige en kortdurende vorm van hulpverlening aan kinderen en jongeren. Het accent ligt op wat je kind al kan en wat het wil leren. Samen onderzoeken we wanneer iets al wel lukt en wat een kind nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. 

Opvoed-ondersteuning

Als ouder ben je expert van jouw kind. Ik loop een eindje met je mee op en sluit aan bij jouw hulpvraag en jouw mogelijkheden. Mijn ervaring is dat een kleine verandering, zoals een andere gedachte over het gedrag van je kind als een domino kan werken en ook andere positieve veranderingen in gang kan zetten. 

Traumaverwerking

Ingrijpende gebeurtenissen, fysiek onbegrepen klachten, preverbaal trauma, ongewenste stemmingen... Door middel van lichaamsgericht werken, oogvolgbewegingen en/of reflexintegratie kunnen we hieraan werken. Een veilig gevoel staat voorop.

Prestatiecodes

  • 24500 Behandeling psychotherapie
  • 24514 Behandeling creatieve therapie
  • 24005 Behandeling overige natuurgeneeskunde
  • 24515 Behandeling psychomotore kindertherapie

© 2024 Orthopedagogische Praktijk JADE | Koningin Wilhelminalaan 13 | 7433 CD Schalkhaar | Tel: 06 44 29 30 28 |