Onderzoek

In een intakegesprek bespreken we op welk(e) gebied(en) jullie zorgen en vragen zitten.
Soms is onderzoek wenselijk. Onderzoek kan helpen bij het vergroten van begrip en bij het stellen van passende verwachtingen. Met onderzoek krijg je (meer) inzicht.

We bekijken kritisch of onderzoek echt nodig is om de hulpvraag te kunnen beantwoorden, zelfs als je met een specifieke onderzoeksvraag aanmeldt. Onderzoek is voor ons geen doel op zich. We doen onderzoek als het helpt om verder te komen in de
behandeling en/of begeleiding.

We bespreken het doel van het onderzoek en brengen ons advies uit over de inhoud van het onderzoek. De beslissing nemen we uiteindelijk samen. Soms kan het bijvoorbeeld fijn zijn om niet een heel onderzoek in één keer te doen, maar stapsgewijs. We brengen dan bepaalde factoren in kaart en bekijken of de onderzoeksvraag voldoende is beantwoord of dat we toch nog verder onderzoek willen doen.

Onderzoek is veelal niet nodig om een behandeling/begeleiding te kunnen starten.
Het stellen van van een diagnose (DSM5 classificatie) is bij orthopedagogische praktijk JADE niet mogelijk.

pexels-rdne-6936460

Cognitieve capaciteiten

Soms loopt het op school met je kind niet zoals je gehoopt had. Je kind laat thuis regelmatig merken dat het zo moeilijk of juist saai is op school. Of het begint zich steeds meer terug te trekken en te klagen over buik- en hoofdpijn. Andere kinderen raken gefrustreerd en uiten dit door boos te worden. Sommigen willen helemaal niet meer naar school. Het kan dan fijn zijn om te laten onderzoeken wat de leermogelijkheden van je kind zijn. Zo kan nagegaan worden of je kind niet overvraagd wordt of juist te weinig uitdaging krijgt.

pexels-shvetsa-3905731

Sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag

Sommige kinderen zitten niet lekker in hun vel. Ze hebben bijvoorbeeld vaak last van hoofd of buikpijn, zijn snel van slag of piekeren veel. Andere kinderen hebben moeite om vriendjes te maken of te houden. Weer anderen hebben moeite om met gevoelens van angst, boosheid of verdriet om te gaan. Of ze zijn erg onzeker en hebben weinig zelfvertrouwen. In dit soort situaties kan het zinvol zijn de sociaal-emotionele ontwikkeling te laten onderzoeken.

pexels-kindelmedia-8550841

Gezin

Een kind is onderdeel van het gezin. De manier waarop met elkaar wordt omgegaan kan daarom belangrijk zijn om in kaart te brengen, dan wel te bespreken tijdens bijvoorbeeld ouderbegeleiding. Als we het ‘nature- nurture’ principe in gedachten houden dan hebben zowel persoonskenmerken van kind en ouder, als ook opvoeding en meegemaakte gebeurtenissen invloed op de ontwikkeling van een kind.

pexels-julia-m-cameron-4145354

Visuele screening

Wanneer we het hebben over het ‘zicht’, wordt vaak gedacht aan scherp zien. Zicht gaat echter verder dan alleen gezichtsscherpte, zicht is namelijk ook een hersenfunctie.

Achter leer- en leesproblemen kan een (verborgen) visueel probleem schuilgaan. Zo moeten de ogen bij het lezen de regel kunnen volgen en sprongetjes maken van het ene woord naar het volgende (en van de ene zin naar de volgende). In de hersenen moet vervolgens van twee afzonderlijke beelden één scherp beeld worden gemaakt. Lukt dit niet dan wordt lezen en schrijven lastig. Kinderen met een visueel probleem kunnen klachten hebben die overeenkomen met dyslexie, maar in plaats van dyslexie kan er dus een visueel probleem aan ten grondslag liggen.

pexels-pixabay-262103

Het geheel telt

Wij geloven in een integrale aanpak waarbij we naar het geheel kijken. Je zou kunnen zeggen dat we zo holistisch mogelijk kijken naar de klachten. Dit betekent dat we in sommige gevallen na een intakegesprek breed onderzoek adviseren.  We combineren hierbij westerse en niet-westerse methoden en onze ervaring leert dat deze combinatie goud kan zijn. Wat mist er of is niet in evenwicht waardoor een kind niet goed tot leren komt of waardoor het kind bepaalde lichamelijke dan wel sociaal-emotionele klachten behoudt? Hoe komt het dat het zelfherstellende vermogen van het lichaam niet goed zijn werk kan doen?

Prestatiecodes

  • 24500 Behandeling psychotherapie
  • 24514 Behandeling creatieve therapie
  • 24005 Behandeling overige natuurgeneeskunde
  • 24515 Behandeling psychomotore kindertherapie

© 2024 Orthopedagogische Praktijk JADE | Koningin Wilhelminalaan 13 | 7433 CD Schalkhaar | Tel: 06 44 29 30 28 |