Beroepscode

Wij van Praktijk JADE hechten waarde aan kwaliteit en deskundigheid. Daarom zijn wij geregistreerd bij verschillende beroepsverenigingen. Deze beroepsverenigingen hebben beroepscodes opgesteld, waar wij ons aan dienen te houden. Hilde is als orthopedagoog geregisteerd bij de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en als complementair therapeut bij het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT-vergoedbaar). Josine is als natuurgeneeskundig therapeut geregistreerd bij Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC).

Geheimhouding vormt een belangrijk onderdeel van deze beroepscodes. Als behandelaar gaan wij een vertrouwensrelatie met je aan. Dit houdt in dat alles wat je met ons bespreekt door ons strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat wij slechts informatie aan derden geven na jouw toestemming. Deze geheimhoudingsplicht is ook geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). 

Ontevreden

Ben je ontevreden over de wijze waarop de behandeling verloopt, had je andere verwachtingen ten aanzien van de behandeling of zijn er andere zaken die tegenvallen laat het ons weten. We nemen jouw op- en aanmerkingen serieus en proberen met je een oplossing te vinden.

Klachtenregeling

Komen we er – na overleg – niet uit en ben je in de veronderstelling dat wij ernstig tekortschieten als therapeut, dan kun je een klacht indienen bij onze Klachten- en geschilleninstantie.  Hilde is verbonden aan Klachten- en geschilleninstanties SoloPartners BV en Geschillen Alternatieve Therapeuten (GAT). Josine is verbonden aan de klachten- en geschillenregeling van de BATC.  Deze instanties bieden een laagdrempelige klachtmogelijkheid. Jouw klacht wordt door een onafhankelijke klachtenfunctionaris in behandeling genomen. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Orthopedagogische Praktijk Jade en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

U bent succesvol ingeschreven!

Hulp nodig?