Orthopedagogische begeleiding kinderen en jongeren

Voor kinderen en jongeren die niet lekker in hun vel zitten en een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Orthopedagogische behandeling kinderen en jongeren

Soms maak je je als ouder zorgen over je kind. Je merkt dat het niet lekker in z’n vel zit. Bij sommige kinderen uit zich dit naar binnen toe, bijvoorbeeld doordat je kind zich steeds meer terugtrekt, regelmatig verdrietig of somber is of regelmatig hoofd- of buikpijn heeft. Andere kinderen laten juist door boosheid, irritatie, slaan of schelden merken dat het niet goed met ze gaat. Wanneer deze klachten niet vanzelf overgaan, kan het fijn zijn hulp in te schakelen. JADE biedt deze hulp in de vorm van individuele orthopedagogische behandeling.

Intelligentieonderzoek deventer

Wat is orthopedagogische behandeling?

Orthopedagogische behandeling is een laagdrempelige en kortdurende vorm van hulpverlening aan kinderen en jongeren. Er wordt oplossingsgericht gewerkt. Het accent ligt op wat je kind al kan en wat het wil leren. Er wordt uitgegaan van het positieve, van wat al wél goed gaat. Er wordt aangesloten bij de kwaliteiten en sterke kanten van je kind. We gaan na wat de positieve intentie van het gedrag is dat je kind laat zien. Wat wil het met dit gedrag bereiken? We onderzoeken wat maakt dat bepaalde situaties goed verlopen en proberen deze verder uit te bouwen. Indien nodig leert je kind nieuwe vaardigheden om het leerdoel te bereiken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van werkvormen die aansluiten bij je kind: spel, gesprekken, verhalen, creatieve en lichaamsgerichte werkvormen (zoals ontspanningsoefeningen). Soms krijgt je kind oefeningen of opdrachten mee naar huis.

Afhankelijk van de leeftijd en de hulpvraag van je kind krijgt het zelf coaching of krijgen jullie als ouder(s) begeleiding. Je leert dan hoe je jouw kind kunt helpen. Het kan zijn dat aangeraden wordt om één of meerdere sessies met ouder(s) en kind samen te hebben. Wordt je kind zelf behandeld, dan worden ouders altijd betrokken bij de behandeling. Indien nodig wordt ook de school bij de behandeling betrokken (altijd pas na toestemming van ouders en kind). 

Duur

 • Een behandelingstraject duurt over het algemeen 5 tot 10 sessies van een uur.
 • We starten de behandeling wekelijks om een vertrouwensband op te bouwen en om goed te kunnen monitoren hoe je kind reageert op de behandeling. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van je kind kan het zijn dat de sessies daarna minder frequent worden ingepland, bijvoorbeeld eens in de twee/drie weken.
 • Een sessie duurt in de regel 60 minuten. 
 • Na vijf sessies met je kind vindt een oudergesprek plaats waarin de doelen en de voortgang worden besproken. Ook bespreken we hoe je het proces van je kind zo goed mogelijk kunt ondersteunen. In veel gevallen is er al een positieve verandering waarneembaar.
 • Soms zijn enkele sessies voldoende om weer door te kunnen en soms is het fijn of nodig om wat langer en dieper in te gaan op de weg naar ontwikkeling en groei. Indien nodig volgt er dan nog een aantal sessies. Hierna zal wederom samen worden bekeken of de behandeling afgesloten kan worden.
 • Meestal geven kinderen en ouders zelf aan wanneer ze weer verder te kunnen. De begeleiding wordt dan afgesloten.

Wat doet JADE?

JADE biedt individuele behandeling aan kinderen en jongeren met:

 • sociaal-emotionele problemen: weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld, verlegenheid, weinig weerbaar zijn, gepest worden, vaak verdrietig of somber zijn, veel piekeren of in het hoofd zitten
 • psychosomatische klachten: buikpijn, hoofdpijn, slaapproblemen, oververmoeidheid of andere lichamelijke klachten, waarbij voorop staat dat een medische oorzaak uitgesloten is.
 • aangeleerde problematische gewoonten: nagelbijten, duimzuigen, haar plukken en/of eten, tandenknarsen.
 • gedragsproblemen: vaak boos zijn, woedeaanvallen hebben, liegen, stelen, niet luisteren, pesten, gebrek aan concentratie, druk en onrustig gedrag, problemen in de omgang met andere kinderen en/of volwassenen.
 • ontwikkelingsproblemen: problemen met eten, slapen, zindelijkheid of leren
 • angsten: voor alleen zijn, het donker, falen, nachtmerries, naar school gaan.

Behandelaar

Orthopedagogische behandelingen worden gegeven door Hilde.

Kosten en vergoeding

 • De kosten bedragen €85,- per uur.
 • Orthopedagogische behandeling wordt in sommige gevallen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De prestatiecode 24500 Behandeling psychotherapie is dan van toepassing. Wilt u meer weten over vergoeding van deze vorm van behandeling, neemt u dan gerust contact op via info@praktijkjade-deventer.nl of 06-44293028. Ook op onze pagina Tarieven en vergoedingen vindt u meer informatie over vergoedingen.

Aanmelden

 • Wil je jouw kind aanmelden voor individuele behandeling? Mail dan naar  hilde@praktijkjade-deventer.nl. Er wordt getracht binnen enkele werkdagen contact met je op te nemen om de aanmelding te bespreken. Telefonisch aanmelden is ook mogelijk op telefoonnummer 06 – 44 29 30 28. We kunnen dan direct een afspraak maken voor een intakegesprek.
 • Wil je eerst met mij kennismaken, dan kunnen we een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek duurt maximaal 30 minuten en vindt plaats bij JADE. Er zijn geen kosten aan verbonden. Besluit je jouw kind daarna aan te melden voor begeleiding, dan maken we een afspraak voor een intakegesprek.

Indien JADE psychodiagnostisch onderzoek noodzakelijk acht, bijvoorbeeld in het geval van leerproblematiek, wordt meestal geadviseerd dit eerst te laten uitvoeren. Ligt er een recent onderzoeksverslag waarin de problemen nader zijn onderzocht, dan kan na het intakegesprek gestart worden met de begeleiding.

Intelligentieonderzoek deventer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Orthopedagogische Praktijk Jade en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

U bent succesvol ingeschreven!

Hulp nodig?