Gezins- & Opvoedbegeleiding

Ondersteuning wanneer de opvoeding niet lekker loopt

Gezins- en Opvoedbegeleiding

Opvoeden behoort tot één van de moeilijkste taken die er is. Veel ouders ervaren het opvoeden van hun kinderen dan ook als zwaar. Elke ontwikkelingsfase van kinderen stelt andere eisen aan ouders en daarnaast kunnen persoonlijke of gezinsomstandigheden de opvoeding bemoeilijken. Wanneer je merkt dat het niet lekker loopt in de opvoeding, dat er regelmatig spanning is of conflicten zijn kan hulp of ondersteuning bij de opvoeding uitkomst bieden. Praktijk JADE biedt deze ondersteuning in de vorm van gezins- en opvoedbegeleiding aan ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Intelligentieonderzoek deventer

Wat is gezins- en opvoedbegeleiding?

Gezins- en opvoedbegeleiding is een laagdrempelige en kortdurende vorm van hulpverlening aan ouders en gezinnen. Afhankelijk van de hulpvraag wordt er alleen met de ouder(s) of met het hele gezin gewerkt. We werken vaak met het hele gezin (systemisch), omdat we ervan uitgaan dat de verschillende gezinsleden invloed op elkaar hebben.

Tijdens de begeleiding wordt oplossingsgericht gewerkt. Dit wil zeggen dat het accent ligt op de kwaliteiten en leerdoelen van ieder gezinslid. We onderzoeken de huidige en de gewenste situatie. We gaan na hoe het jullie lukt om bepaalde situaties goed te laten verlopen en proberen deze ervaringen uit te breiden naar andere situaties. Dit doen we onder andere door middel van gesprekken, opdrachten, spelvormen, ontspanningsoefeningen en/of creatieve activiteiten. In de keuze voor activiteiten wordt altijd zoveel mogelijk aangesloten bij de gezinsleden. 

De begeleiding kan ook bestaan uit praktische opvoedondersteuning, waardoor je de spontane ontwikkelingsmomenten van je kind(eren) beter leert herkennen en stimuleren. Ook psycho-educatie over de ontwikkeling van kinderen kan deel uitmaken van de begeleiding.

Je leert inspelen op en samenwerken met je kind(eren) om zo tot oplossingen te komen die voor jou werken. In de coaching proberen we de onderlinge communicatie te verbeteren, jouw draaglast te verminderen en jouw draagkracht te vergroten.

 

Duur

 • Een gezins- en opvoedbegeleidingstraject bestaat over het algemeen uit enkele sessies.
 • Sessies duren 60 minuten. 

  JADE helpt bij vragen als:

  • Hoe kan ik omgaan met het gedrag van mijn kind(eren)?
  • Hoe kan ik meer ontspannen leren opvoeden?
  • Hoe kan ik me zekerder gaan voelen als ouder?
  • Hoe kan ik op een positievere manier leren communiceren met mijn kinderen?
  • Hoe kan ik mijn gezin, baan, relatie en vriendschappen beter combineren?

  Praktische informatie

   

  • Na aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek met de ouders.
  • Tijdens het intakegesprek gaan we na waar jullie als gezin tegen aanlopen en wat jullie hulpvraag is. Soms zijn er verschillende hulpvragen in een gezin. We onderzoeken dan samen welke hulpvraag het belangrijkste voor het gezin is of combineren gezins- en opvoedbegeleiding met individuele behandeling van je kind.
  • Een intakegesprek duurt één à anderhalf uur. In principe vindt dit gesprek alleen met (één van de) ouders plaats. In sommige situaties wordt er een intakegesprek met het hele gezin gevoerd.
  • Het intakegesprek vindt plaats bij JADE in Schalkhaar. In overleg is het mogelijk een intakegesprek thuis of op school te laten plaatsvinden. Bij leerkrachten en pedagogische medewerkers kan het intakegesprek ook op de werkplek plaatsvinden.
  • Aan het begin van de begeleiding worden doelen en een samenwerkingsovereekomst opgesteld.
  • De sessies vinden plaats op de praktijk. Indien gewenst kunnen we de sessies bij jullie thuis laten plaatsvinden.
  • Je bepaalt aan het eind van een sessie zelf of je een nieuwe afspraak wilt maken en hoeveel tijd je tussen de sessies wilt hebben.
  • Na vijf sessies vindt er een tussenevaluatie plaats waarin het behandelplan en de voortgang worden besproken. In veel gevallen is er al een positieve verandering waarneembaar.
  • Indien nodig volgt er nog een aantal sessies. Deze sessies vinden één keer per twee/drie weken plaats, afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte. Na vijf sessies volgt weer een evaluatiegesprek en wordt bekeken of de coaching afgesloten kan worden.
  • Meestal voel je zelf goed aan wanneer je zelf weer verder kunt. De begeleiding wordt dan afgesloten.

   

  Behandelaar

  Opvoed- en opvoedbegeleiding wordt gegeven door Hilde.

  Kosten

  • De kosten bedragen €85,- per sessie.

   

  Aanmelden

  • Wil je jezelf of je gezin aanmelden voor gezins- en opvoedbegeleiding? Mail dan naar  hilde@praktijkjade-deventer.nl. Er wordt getracht binnen enkele werkdagen contact met je op te nemen om de aanmelding te bespreken. Telefonisch aanmelden is ook mogelijk op telefoonnummer 06 – 44 29 30 28. We kunnen dan direct een afspraak maken voor een intakegesprek.
  • Wil je eerst met mij kennismaken, dan kunnen we een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek duurt maximaal 30 minuten en vindt plaats bij JADE. Er zijn geen kosten aan verbonden. Besluit je daarna om je aan te melden voor coaching, dan maken we een afspraak voor een intakegesprek.

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Orthopedagogische Praktijk Jade en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

  U bent succesvol ingeschreven!

  Hulp nodig?