Onderzoek naar Sociaal- Emotionele Ontwikkeling

Zijn de Sociaal- Emotionele problemen die je kind ervaart normaal voor diens leeftijd en ontwikkelingsfase?

Onderzoek naar de Sociaal- Emotionele Ontwikkeling

Sommige kinderen zitten niet lekker in hun vel. Ze hebben bijvoorbeeld vaak last van hoofd- of buikpijn, zijn snel van slag of piekeren veel. Andere kinderen hebben moeite om vriendjes te maken of te houden. Weer anderen hebben moeite om met gevoelens van angst, boosheid of verdriet om te gaan. Of ze zijn erg onzeker en hebben weinig zelfvertrouwen. In dit soort situaties kan het zinvol zijn de sociaal-emotionele ontwikkeling te laten onderzoeken. Zo kan nagegaan of de sociaal-emotionele problemen die je kind ervaart of die jij als ouder/leerkracht bij je kind ziet normaal zijn voor diens leeftijd en ontwikkelingsfase. Ook bij beslissingen als het laten doubleren of versnellen van een kind kan het zinvol zijn de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart te brengen.

Intelligentieonderzoek deventer

Onderzoek

Afhankelijk van de hulpvraag kan het onderzoek bestaan uit afname van enkele vragenlijsten en een observatie. Na het onderzoek wordt er een verslag van alle bevindingen gemaakt. Hierin worden ook gerichte adviezen gegeven voor thuis en in de klas. Dit verslag wordt besproken met de ouders en, indien gewenst, de school.

Duur

De meeste onderzoeken duren één dagdeel.

Kosten

De kosten voor een onderzoek zijn afhankelijk van de onderzoeksvraag. Voor een indicatie van de kosten voor een onderzoek kun je kijken op de pagina met tarieven.

Onderzoek aanvragen

 • Wil je jouw kind aanmelden voor een onderzoek? Mail dan naar hilde@praktijkjade-deventer.nl. Er wordt getracht binnen enkele werkdagen contact met je op te nemen om de aanmelding te bespreken. Telefonisch aanmelden is ook mogelijk op telefoonnummer 06 – 44 29 30 28. We kunnen dan direct een afspraak maken voor een intakegesprek. Soms zal gevraagd worden voorafgaand aan het intakegesprek enkele korte vragenlijsten in te vullen.
 • Wil je eerst met mij kennismaken, dan kunnen we een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek duurt maximaal 30 minuten en vindt plaats in de praktijk van JADE. Er zijn geen kosten aan verbonden. Besluit je jouw kind daarna aan te melden voor onderzoek, dan maken we een afspraak voor een uitgebreider intakegesprek.

Indien de hulpvraag niet door Praktijk JADE beantwoord kan worden, kijk ik met je mee waar je kind wel geholpen kan worden.

JADE helpt bij vragen als:

 • Hoe komt het dat mijn kind niet lekker in zijn/haar vel zit?
 • Heeft mijn kind last van faalangst?
 • Hoe is de motivatie van mijn kind om te presteren?
 • Past de sociaal-emotionele ontwikkeling van mijn kind bij de leeftijd of cognitieve ontwikkeling?
 • Hoe competent ervaart mijn kind zich op diverse gebieden?
 • Ervaart mijn kind meer gedrags- of sociaal-emotionele problemen dan andere kinderen van die leeftijd?
 • Zijn er aanwijzingen voor een ontwikkelings- of gedragsstoornis?

Wat doet JADE?

JADE doet onderzoeken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er wordt handelingsgericht onderzoek verricht: JADE stelt geen DSM diagnose. Mocht uit de onderzoek blijken dat het stellen of uitsluiten van een diagnose wenselijk is, dan zal worden doorverwezen.

Praktische informatie

 • Na aanmelding maken we een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt ingegaan op jullie hulpvraag. Ook wordt de ontwikkeling van je kind van de zwangerschap tot nu besproken. Dit gesprek duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur.
 • In principe vindt dit gesprek alleen met (één van de) ouders plaats. Bij jongeren vanaf 12 jaar wordt in overleg bepaald of de jongere bij het gesprek aanwezig is. Indien ouders dit wensen, kan ook de leerkracht/intern begeleider bij het intakegesprek aanwezig zijn. In overleg met de ouders worden de onderzoeksvraag en de onderzoeksdata vastgesteld. Er wordt tevens besproken op welke aspecten het onderzoek zich zal richten. Ook wordt verteld wat de kosten van het onderzoek zijn.
 • Het intakegesprek vindt plaats in de praktijk van JADE in Deventer. In overleg is het mogelijk een intakegesprek thuis of op school te laten plaatsvinden.
 • Indien na het intakegesprek besloten wordt geen onderzoek te laten uitvoeren, dan worden enkel de kosten voor het intakegesprek (€85,-) in rekening gebracht.
 • Het onderzoek vindt alleen met het kind plaats. Ouders zijn hierbij niet aanwezig.
 • Alle gegevens en resultaten worden beschreven in een onderzoeksverslag. Dit verslag wordt binnen 4 weken na het onderzoek naar de ouders opgestuurd.
 • In het adviesgesprek worden de bevindingen uit het onderzoek besproken. Ook wordt stilgestaan bij de mogelijkheden voor behandeling of begeleiding. Indien gewenst kan dit gesprek ook op school plaatsvinden. Binnen een straal van 5 km om Deventer worden hiervoor geen reiskosten en reistijd in rekening gebracht.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Orthopedagogische Praktijk Jade en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

U bent succesvol ingeschreven!

Hulp nodig?