Onderzoek naar Intelligentie en Hoogbegaafdheid

Orthopedagogische Praktijk JADE onderzoekt de leermogelijkheden van je kind en kijkt welke begeleidingsbehoeften het heeft

Onderzoek naar Intelligentie en Hoogbegaafdheid

Soms loopt het op school met je kind niet zoals je gehoopt had. Je kind laat thuis regelmatig merken dat het zo moeilijk of juist saai is op school. Of het begint zich steeds meer terug te trekken en te klagen over buik- en hoofdpijn. Andere kinderen raken gefrustreerd en uiten dit door boos te worden. Sommigen willen helemaal niet meer naar school. Het kan dan fijn zijn om te laten onderzoeken wat de leermogelijkheden van je kind zijn. Zo kan nagegaan worden of je kind niet overvraagd wordt of juist te weinig uitdaging krijgt.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek wordt een inschatting gemaakt van de intelligentie en van de sterke en minder sterke kanten van je kind. Ook kan nagegaan worden welk onderwijsniveau het meest geschikt is. Afhankelijk van de onderzoeksvraag kan naast de intelligentie onderzocht worden hoe goed je kind informatie kan onthouden of zich kan concentreren. Daarnaast kan bekeken worden hoe gemotiveerd je kind is om te presteren, of het last heeft van faalangst en hoe het op sociaal-emotioneel gebied met je kind gaat. Tevens kan onderzoek gedaan worden naar de executieve functies. Dit zijn vaardigheden die kinderen helpen om bepaalde doelen te bereiken. Voorbeelden van executieve functies zijn: plannen en organiseren, ordelijk en netjes werken, het kunnen remmen van impulsen en het omgaan met emoties.

Na het onderzoek wordt er een verslag van alle bevindingen gemaakt. Hierin worden ook gerichte adviezen gegeven voor thuis en in de klas. Dit verslag wordt besproken met de ouders en, indien gewenst, de school. Dit gesprek kan in de praktijk of op school plaatsvinden.

Duur

Onderzoeken duren één of twee dagdelen, afhankelijk van de hulpvraag en vinden altijd plaats in de ochtend.

Kosten

De kosten voor een onderzoek zijn afhankelijk van de onderzoeksvragen. Voor een indicatie van de kosten kun je kijken op de pagina met tarieven.

Onderzoek aanvragen

 • Wil je jouw kind aanmelden voor een onderzoek? Mail dan naar hilde@praktijkjade-deventer.nl. Er wordt getracht binnen enkele werkdagen contact met je op te nemen om de aanmelding te bespreken. Telefonisch aanmelden is ook mogelijk op telefoonnummer 06 – 44 29 30 28. We kunnen dan direct een afspraak maken voor een intakegesprek. Voorafgaand aan het intakegesprek wordt gevraagd om enkele vragenlijsten in te vullen.
 • Wil je eerst met mij kennismaken, dan kunnen we een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek duurt maximaal 30 minuten en vindt plaats in de praktijk van JADE. Er zijn geen kosten aan verbonden. Besluit je jouw kind daarna aan te melden voor onderzoek, dan maken we een afspraak voor een uitgebreider intakegesprek.

Indien de hulpvraag niet door Praktijk JADE beantwoord kan worden, kijk ik met je mee waar je kind wel geholpen kan worden.

JADE helpt bij vragen als:

 • Waarom gaat het leren bij mijn kind zo moeizaam?
 • Hoe komt het dat de schoolresultaten van mijn kind zo wisselen?
 • Wat is de intelligentie van mijn kind?
 • Wordt mijn kind niet overvraagd?
 • Krijgt mijn kind voldoende uitdaging op school?
 • Is mijn kind hoogbegaafd?
 • Welke begeleiding heeft mijn kind thuis en op school nodig?
 • Is een klas overslaan wenselijk voor mijn kind?
 • Wat is het meest geschikte (vervolg)onderwijs voor mijn kind?

Wat doet JADE?

JADE doet onderzoek naar de intelligentie en naar hoogbegaafdheid bij kinderen van 2,5 tot en met 16 jaar.

Praktische informatie

 • Na aanmelding maken we een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt ingegaan op jullie hulpvraag. Ook wordt de ontwikkeling van je kind van de zwangerschap tot nu besproken. Dit gesprek duurt ongeveer één tot anderhalf uur.
 • In principe vindt dit gesprek alleen met (één van de) ouders/verzorgers plaats. Bij jongeren vanaf 12 jaar wordt in overleg bepaald of de jongere bij het gesprek aanwezig is. Indien ouders dit wensen, kan ook de leerkracht/intern begeleider bij het intakegesprek aanwezig zijn. In overleg met de ouders worden de onderzoeksvragen en de onderzoeksdata vastgesteld. Er wordt tevens besproken op welke aspecten het onderzoek zich zal richten. Ook wordt verteld wat de kosten van het onderzoek zijn.
 • Het intakegesprek vindt plaats in de praktijk van JADE. In overleg is het mogelijk een intakegesprek thuis of op school te laten plaatsvinden.
 • Indien na het intakegesprek besloten wordt geen onderzoek te laten uitvoeren, dan worden enkel de kosten voor het intakegesprek (€85,- per uur) in rekening gebracht.
 • Het onderzoek vindt alleen met het kind plaats. Ouders zijn hierbij (in principe) niet aanwezig.
 • Alle gegevens en resultaten worden beschreven in een onderzoeksverslag. Dit verslag wordt binnen 4 weken na de laatste onderzoeksdatum naar de ouders opgestuurd.
 • In het adviesgesprek worden de bevindingen uit het onderzoek besproken. Ook wordt stilgestaan bij de mogelijkheden voor behandeling of begeleiding. Indien gewenst kan dit gesprek ook op school plaatsvinden. Binnen een straal van 5 km om Deventer worden hiervoor geen reiskosten en reistijd in rekening gebracht.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Orthopedagogische Praktijk Jade en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

U bent succesvol ingeschreven!

Hulp nodig?