Onderzoek naar Leerproblemen en Dyslexie

Orthopedagogische Praktijk JADE onderzoekt leerproblemen en dyslexie en helpt verder

Onderzoek naar Leerproblemen en Dyslexie

Veel kinderen kijken uit naar het moment dat ze gaan leren lezen, schrijven en rekenen. Dit leerproces verloopt helaas niet bij ieder kind zonder problemen. Sommige kinderen blijven spellend lezen en kunnen hierdoor de kern niet uit een tekst halen of vragen over een tekst beantwoorden. Anderen blijven letters verkeerd schrijven of vergeten steeds de spellingregels toe te passen. 

Intelligentieonderzoek deventer

Niveaubepalend onderzoek

Een niveaubepalend onderzoek duurt meestal één tot anderhalf uur.

Afhankelijk van de onderzoeksvraag wordt tijdens het onderzoek gekeken naar het technisch lezen en spellen, het rekenen en/of het begrijpend lezen.

Na het onderzoek wordt er een verslag van alle bevindingen gemaakt. Hierin worden ook gerichte adviezen gegeven voor thuis en in de klas. Dit verslag wordt besproken met de ouders en, indien gewenst, de school.

Dyslexieonderzoek

Het onderzoek duurt in de meeste gevallen één ochtend. JADE doet dyslexieonderzoek bij kinderen die niet in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling dyslexie. Dit zijn kinderen die niet structureel E-scores halen voor technisch lezen en/of spellen, maar die wel al langere tijd achterlopen met lezen en/of spellen. Bij deze leerlingen moet gebleken zijn dat extra lees- en spellingbegeleiding gedurende een half jaar onvoldoende effect heeft (gehad). Van deze kinderen worden het dyslexieonderzoek en de dyslexiebehandeling niet vergoed door de gemeente. Ouders of scholen moeten de kosten hiervan zelf betalen.

Tijdens een dyslexieonderzoek wordt er gekeken naar het lezen en spellen. Tevens wordt bekeken of bepaalde vaardigheden die in het geval van dyslexie vaak uitvallen, beheerst worden. Het gaat dan om onderzoek naar de voorwaarden voor het lezen en spellen (bijvoorbeeld de letterkennis, het hakken van woorden in klanken en het aan elkaar plakken van klanken tot een woord). Daarnaast wordt er gekeken of het kind moeite heeft met het verwerken van spraakklanken (fonologie), met de koppeling van letters aan klanken en of het kind moeite heeft met het ophalen van woorden uit het geheugen (woordvinding). Ook worden de intelligentie, het geheugen en de concentratie onderzocht om te zien of deze een verklaring vormen voor of van invloed zijn op de lees- en spellingproblemen.

Bij een dyslexieonderzoek worden de richtlijnen van de Stichting Dyslexie Nederland gevolgd.

Aanvullend onderzoek

Wanneer er naast problemen met lezen en spellen vermoedens zijn van motivatieproblemen, onzekerheid, faalangst of andere gedrags- of sociaal-emotionele problemen dan kunnen deze factoren nader onderzocht worden. Ook de kwaliteit van de executieve functies kan nagegaan worden. Dit zijn vaardigheden die kinderen helpen om bepaalde doelen te bereiken. Bijvoorbeeld: plannen en organiseren, initiatief nemen, ordelijk en netjes werken en je emoties kunnen controleren. Aanvullend onderzoek wordt pas na overleg met de ouders uitgevoerd, omdat hier extra kosten aan verbonden zijn.

Na het onderzoek wordt er een verslag van alle bevindingen gemaakt. Hierin worden ook gerichte adviezen gegeven voor thuis en in de klas. Dit verslag wordt besproken met de ouders en, indien gewenst, de school. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van dyslexie, wordt een dyslexieverklaring gemaakt. In deze verklaring staat de hulp beschreven waarop het kind wettelijk gezien recht heeft. Voorbeelden hiervan zijn: extra tijd bij proefwerken, een gesproken versie van toetsen of het gebruik van compenserende hulpmiddelen. De dyslexieverklaring wordt aangepast aan de behoeften van elk kind.

Duur

De meeste onderzoeken duren één dagdeel.

Kosten

De kosten voor een onderzoek zijn afhankelijk van de onderzoeksvraag. Voor een indicatie van de kosten voor een onderzoek kun je kijken op de pagina met tarieven.

Onderzoek aanvragen

 • Wil je jouw kind aanmelden voor een onderzoek? Mail dan naar hilde@praktijkjade-deventer.nl. Er wordt getracht binnen enkele werkdagen contact met je op te nemen om de aanmelding te bespreken. Telefonisch aanmelden is ook mogelijk op telefoonnummer 06 – 44 29 30 28. We kunnen dan direct een afspraak maken voor een intakegesprek. Soms zal gevraagd worden voorafgaand aan het intakegesprek enkele vragenlijsten in te vullen.
 • Wil je eerst met mij kennismaken, dan kunnen we een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek duurt maximaal 30 minuten en vindt plaats in de praktijk van JADE. Er zijn geen kosten aan verbonden. Besluit je jouw kind daarna aan te melden voor onderzoek, dan maken we een afspraak voor een uitgebreider intakegesprek.

Indien de hulpvraag niet door Praktijk JADE beantwoord kan worden, kijk ik met je mee waar je kind wel geholpen kan worden.

JADE helpt bij vragen als:

 • Hoe komt het dat het technisch of begrijpend lezen, het spellen en/of het rekenen bij mijn kind zo moeizaam gaat?
 • Hoe komt het dat mijn kind veel minder presteert op school dan een tijd geleden?
 • Is er bij mijn kind sprake van dyslexie?
 • Kan mijn kind niet meer dan dat het laat zien?
 • Welke begeleiding heeft mijn kind nodig bij het leren, technisch of begrijpend lezen, spellen en/of rekenen?
 • Hoe komt het dat mijn kind niet lekker in zijn/haar vel zit?

Wat doet JADE?

JADE doet niveaubepalend onderzoek om het niveau van technisch of begrijpend lezen, spellen en/of rekenen vast te stellen. Daarnaast doet JADE psychologisch onderzoek naar mogelijke verklaringen voor eventuele leerachterstanden. Hierbij wordt gekeken wat de sterke kanten bij het leren zijn en welke punten extra aandacht vragen. Vaak worden didactisch en psychologisch onderzoek gecombineerd. Wanneer onderzocht wordt of er sprake is van een leerstoornis, zoals dyslexie, spreken we van ‘psychodiagnostisch onderzoek’.

Praktische informatie

 • Na aanmelding maken we een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt ingegaan op jullie hulpvraag. Ook wordt de ontwikkeling van je kind van de zwangerschap tot nu besproken. Dit gesprek duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur.
 • In principe vindt dit gesprek alleen met (één van de) ouders plaats. Bij jongeren vanaf 12 jaar wordt in overleg bepaald of de jongere bij het gesprek aanwezig is. Indien ouders dit wensen, kan ook de leerkracht/intern begeleider bij het intakegesprek aanwezig zijn. In overleg met de ouders worden de onderzoeksvraag en de onderzoeksdata vastgesteld. Er wordt tevens besproken op welke aspecten het onderzoek zich zal richten. Ook wordt verteld wat de kosten van het onderzoek zijn.
 • Het intakegesprek vindt plaats in de praktijk van JADE in Deventer. In overleg is het mogelijk een intakegesprek thuis of op school te laten plaatsvinden.
 • Indien na het intakegesprek besloten wordt geen onderzoek te laten uitvoeren, dan worden enkel de kosten voor het intakegesprek (€85,-) in rekening gebracht.
 • Het onderzoek vindt alleen met het kind plaats. Ouders zijn hierbij niet aanwezig.
 • Alle gegevens en resultaten worden beschreven in een onderzoeksverslag. Dit verslag wordt binnen 4 weken na het onderzoek naar de ouders opgestuurd.
 • In het adviesgesprek worden de bevindingen uit het onderzoek besproken. Ook wordt stilgestaan bij de mogelijkheden voor behandeling of begeleiding. Indien gewenst kan dit gesprek ook op school plaatsvinden. Binnen een straal van 5 km om Deventer worden hiervoor geen reiskosten en reistijd in rekening gebracht.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Orthopedagogische Praktijk Jade en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

U bent succesvol ingeschreven!

Hulp nodig?